Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia Usługi Newsletter


§ 1

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Sunvita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lektykarska 11 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Newslettera jest Sunvita spółka z o.o. (Sunvita)
3. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter.
4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

§ 2

Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne, nieodpłatne i bezterminowe.


§ 3

W celu świadczenia Usługi Sunvita pozyskuje od osób zainteresowanych następujące dane osobowe: imię oraz adres e-mail.


§ 4

1. Zamówienie Usługi Newsletter odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie sklephildegarda.pl oraz wyrażenie stosownych zgód poprzez zaznaczenie wszystkich pól oznaczonych w formularzu.
2. Po wykonaniu powyższych czynności Sunvita prześle na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym wiadomość elektroniczną wraz z linkiem aktywacyjnym, w celu weryfikacji poprawności danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi Newsletter dokonanej przez użytkownika.

 

§ 5


1. Każda zarejestrowana osoba jest uprawniona w każdym momencie do rezygnacji z Usługi Newsletter (tzn. do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), poprzez aktywowanie linku umieszczonego każdorazowo w wiadomości elektronicznej otrzymanej w ramach Usługi Newsletter na swój adres e-mail.
2. Sunvita potwierdzi rezygnację z Usługi Newsletter wysyłając wiadomość elektroniczną o określonej treści na wskazany adres e-mail.
3. Każdy może w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji Usługi Newsletter.

§ 6

Sunvita oświadcza, że podane przez użytkownika w procesie aktywacji Usługi Newsletter dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Usługi Newsletter.


§ 7

1. Reklamacje w sprawie działania Newslettera należy przesyłać na adres sklep@sunvita.com.pl
2. Sunvita rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja będzie niejasna lub będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, Sunvita wezwie reklamującego do złożenia wyjaśnienia określając w wezwaniu termin, który nie będzie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania. Uchybienie powyższemu terminowi będzie skutkowało pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia. Korespondencja w tym przedmiocie będzie prowadzona drogą elektroniczną.


§ 8


1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie
2. Zmiany w Regulaminie będą doręczane użytkownikowi poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej sklephildegarda.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie sklephildegarda.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium